Timtaxor

Normal prioritet Hög prioritet Brådskande
795 kr exkl. moms Timtaxa * 2 Timtaxa * 3

Debiterar effektiv arbetstid genom användning av time tracker. Slutdebitering avrundas till närmast följande heltimme. Minsta debiteringstid 60 min.

Vi accepterar brådskande uppdrag. Uppdrag som kräver åtgärd med kort varsel (<7 dagar) debiteras dubbel taxa. Brådskande uppdrag som kräver åtgärd inom 24 h debiteras trippel taxa.

Vid anlitande av externa tjänster tillkommer ett arvode på 15%.

Priserna avser ej arbete ämnat att säljas eller distribueras av beställaren. För sådant arbete begär offert.