Timtaxor

Priserna gäller fr.o.m. 1 jan 2014

Normal prioritet Hög prioritet (< 10 dagar) Brådskande (<48 h)
695 kr /h exkl. moms Timtaxa * 2 Timtaxa * 3

Efter 20 h erhålls ett rabatterat pris -10% på tid som efterföljer dessa 20 h. Gäller endast per projekt.

Debiterar effektiv arbetstid genom användning av time tracker. Slutdebitering avrundas till närmast följande hel-/halvtimme. Minsta debiteringstid 60 min.

Vi accepterar brådskande uppdrag. Uppdrag som kräver åtgärd med kort varsel (<10 dagar) debiteras dubbel taxa. Brådskande uppdrag som kräver åtgärd inom 48 h debiteras trippel taxa.

Vid anlitande av externa tjänster tillkommer ett arvode på 15%.

Priserna avser ej arbete ämnat att säljas eller distribueras av beställaren. För sådant arbete begär offert.